พิธีบรรพชานาคธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชานาคธรรมทายาท
ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0060637354850769 Mins