โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2560

คณาจารย์จำนวน 150 ท่าน นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 จำนวน 1,919 คน
รวมทั้งทีมงานพระอาจารย์คือ พระธิติพงษ์ สารปุณฺโณ  , พระภูมิชาญาณ กตญาโณ 
, พระสรรชัย ธมฺมวุฑฺโฒ และทีมวิทยากร อาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก
และผู้นำบุญซึ่งเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนคือ อ.เสน่ห์ และ อ.ภิรดี จันทร
ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทั้งโรงเรียนเป็นครั้งแรก
นับตั้งแต่มีการก่อตั้งโรงเรียนมา รวมทั้งสิ้น 2,079 คน
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
,ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
, ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
โรงเรียนใหญ่ประจำอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017414967219035 Mins