พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2560

พิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.008877436319987 Mins