พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒ - ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.012389230728149 Mins