ถ้อยคำ ๒๖ นำใจใส

วันที่ 13 มิย. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ ๒๖  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ถ้อยคำ ๒๖  นำใจใส

   อย่าคิดว่ายาพิษ       เพียงนิดนิดฤทธิ์จะน้อย
อยาเผลอว่าไฟผลอย    อาจจะคล้อยเผาเป็นจุณ
ชึ้นชื่อว่าความชั่ว       ย่อมน่ากลัวนะคุณคุณ
ละชั่วใจเป็นบุญ        ย่อมนำหนุนสู่นิพพาน

   เวลาทุกนาที            คือชีวิของพวกเรา
อย่าให้ผ่านไปเปล่า          ต้องกล่อมเกลาจิตฤดี
สร้างบุญอย่างเปี่ยมจิต   สู้สุดฤทธิ์ไม่ถอยหนี
เวลาทุกนาที             แสนสุขีมีแต่บุญ

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ