ถ้อยคำ ๔๓ นำใจใส

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ ๔๓ นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 ถ้อยคำ ๔๓ นำใจใส

  เป้าหมายต้องคงไว้       แม้ดวงใจจะอ่อนล้า
     พักไว้ในอุรา                 แล้วก้าวหน้าเดินต่อไ

เป้าหมายต้องเป็นหลัก   อุปสรรคอย่าใส่ใจ
   กายใจให้ใสใส             สู้สุดใจธรรมกายเอย 

 

 

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 

 

 Total Execution Time: 0.0011201500892639 Mins