คุณหญิงท้องนา ๒

วันที่ 24 มิย. พ.ศ.2560

 คุณหญิงท้องนา ๒,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 คุณหญิงท้องนา ๒

      กรรมใดทำให้คุณพ่อมาอยู่ในสังคมเกษตรกรรม และบุญใดที่ทำให้คุณพ่อได้ภรรยาสูงศักดิ์


      คุณครูไม่ใหญ่

    คุณพ่อมาอยู่ในสังคมเกษตรกรรม เพราะกำลังทานบารมีหย่อนกว่าคุณแม่ โดยในชาติที่คุณแม่สร้างโบสถ์นั้น ชาตินั้นท่านก็เป็นสามีภรรยากัน คุณแม่สร้างโบสถ์ คุณพ่อแค่อนุโมทนาบุญกับคุณแม่ว่า “เธอทำๆไปเถอะ เธอเป็นผู้นำน่ะดีแล้ว ขออนุโมทนาสาธุ” แต่ไม่ได้ช่วยทุ่มเทในการสร้างโบสถ์โดยคิดว่า ภรรยาทำตัวก็ต้องได้ เพราะเป็นบุคคลคนเดียวกันตามกฎหมาย แต่เรื่องบุญมันคนละเรื่องกัน มันไม่เหมือนแป้งน้ำหอม ที่จะทาผัวหอมไปถึงเมียอย่างนั้น

    พ่อได้ภรรยาสูงศักดิ์ เพราะเคยเป็นสามีภรรยากันในชาติที่คุณแม่ได้สร้างโบสถ์ แต่คุณพ่อแค่อนุโมทนาแบบขอไปที จึงทำให้บุญของคุณแม่มีมากกว่า และเกิดในตระกูลสูงเพราะความเคารพอ่อนน้อมในพระรัตนตรัย


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
 

 Total Execution Time: 0.0012465318044027 Mins