ตักบาตรพระ ๙ วัด ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙ ณ หมู่บ้านอู่ทองเพลส

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2560

ตักบาตรพระ ๙ วัด ๙๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.๙
วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ หมู่บ้านอู่ทองเพลส อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0084983666737874 Mins