พิธีถวายยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2560

พิธีถวายยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036578750610352 Mins