พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่ ๓ เนื่องในวันธรรมชัย

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2560

พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดครั้งที่ ๓ เนื่องในวันธรรมชัย
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0063259323438009 Mins