สำนักสื่อธรรมะ, สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร, สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักบุคคลกลาง และสาธุชนภาคตะวันออก สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2561

สำนักสื่อธรรมะ, สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร,
สำนักสื่อสารองค์กร, สำนักบุคคลกลาง และสาธุชนภาคตะวันออก
สามัคคีร่วมใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 Total Execution Time: 0.0035675009091695 Mins