มนุษยสัมพันธ์

วันที่ 27 มิย. พ.ศ.2560

มนุษยสัมพันธ์

 

 

เราต้องเข้ากับคนให้ได้

เขาไม่พูดด้วย เราก็พูดกับเขา เดี๋ยวเขาก็พูดกับเราเอง

พวกที่หยิ่งคิดกันว่า พวกข้าก็แน่ กูก็แน่

พวกนี้อยู่คนละมุมโลกเลย

เราต้องเข้ากับคนให้ได้ทุกชั้นทุกคน

เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้พึ่งพาอาศัยเขาได้

 

๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘

 

 

 Total Execution Time: 0.0011476357777913 Mins