วัดพระธรรมกาย จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2560

วัดพระธรรมกาย จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา
ปีที่ 14 บวชพระแท้-ทดแทนคุณบิดามารดา


       วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่วัดพระธรรมกาย มีพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา จำนวน 43 รูป
        ภาคเช้า นาคธรรมทายาทเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต่อด้วยขอขมาผู้ปกครอง รับมอบผ้าไตร  จากนั้นเป็นพิธีบรรพชาและถวายบาตร

        ภาคบ่าย เป็นพิธีอุปสมบท ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสิฐพัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอวังน้อย วัดพยอม เป็นพระอุปัชฌาย์

         วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 14 จัดอบรมระหว่างวันที่  18 มิ.ย. - 22 ต.ค. พ.ศ.2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดโอกาสให้ชายไทยได้บวชเรียนฝึกฝนอบรมตนเอง โดยใช้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติทั้งในระหว่างการเข้าอบรมและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหลังลาสิกขา ทั้งยังเป็นการรักษาประเพณีการบวชเข้าพรรษาเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011524216334025 Mins