นที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดการประกวดสวดมนต์หมู่บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน
จัดการประกวดสวดมนต์หมู่บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร รอบชิงชนะเลิศ
ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสฬหบูชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0023644844690959 Mins