คณะครู นักเรียน โรงเรียนดลวิทยา ชั้น ประถมศึกษา 4 ถึง มัธยมศึกษา 6 ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และสวดธรรมจักรฯ เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2560

คณะครู นักเรียน โรงเรียนดลวิทยา ชั้น ประถมศึกษา 4 ถึง มัธยมศึกษา 6
ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และสวดธรรมจักรฯ
เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560