พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ ฉลองชัย ชิตังเม! วันอาสาฬหบูชา ที่ ๘  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2560

พิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ครบ
๙๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ ฉลองชัย ชิตังเม!
วันอาสาฬหบูชา ที่ ๘  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0020182490348816 Mins