งานหล่อเทียนพรรษาตามวันเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และ วัดทุ่งเจริญธรรม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2560

งานหล่อเทียนพรรษาตามวันเกิด ประจำปี ๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
และ วัดทุ่งเจริญธรรม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่