บุญดูแลรักษาพระเจดีย์

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2560

บุญดูแลรักษาพระเจดีย์,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

บุญดูแลรักษาพระเจดีย์

 

       คุณตาซื้อหลอดไฟประดับพระเจดีย์สร้างรูปเทวดารักษาเจดีย์ และคอยถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์ให้สะอาดตา จะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างครับ


        คุณครูไม่ใหญ่

        คุณตาซื้อหลอดไฟประดับเจดีย์ ถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์เพื่อให้สะอาดตานั้น จะมีอานิสงส์โดย-ย่อ คือ ท่านจะเป็นเทวดาที่มีรัศมีสว่างไสว เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส ไม่เป็นโรคผิวหนัง มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นต้น


      สร้างรูปเทวดาปกปักรักษาเจดีย์นั้น คุณตาก็จะได้บุญเพราะทำด้วยจิตเป็นกุศลเมื่อบุญส่งผล ก็จะทำให้มีบริวารที่เป็นทิพย์และสมบัติทิพย์เกิดขึ้นในเทวโลก เป็นต้น


 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0012770334879557 Mins