การขอขมาพระรัตนตรัย

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2560

การขอขมาพระรัตนตรัย
           การขอขมาพระรัตนตรัยที่หลวงพ่อนำสวดก่อนการนั่งสมาธิกับการขอขมาพระภิกษุแบบเฉพาะเจาะจงนั้น มีอานิสงส์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับ

คุณครูไม่ ใหญ่
           ถ้ามีเจตนาเคยล่วงเกินภิกษุรูปใดก็ควรจะไปขอขมาท่านรูปนั้นเป็นการส่วนตัว แต่ถ้าไม่มีเจตนาและไม่รู้ว่าล่วงเกินท่านหรือเปล่าก็ให้ไปขอขมาพระรัตนตรัยแทนจ้ะการขอขมาพระรัตนตรัย อุปมาเหมือนยาครอบจักรวาลเป็นการขอขมาแบบรวมๆก็มีผลทำให้วิบากกรรมเบาบางแต่ยังไม่หมดวันใดที่เรารู้ตัวว่าได้ล่วงเกินภิกษุรูปใดแล้ว
ให้รีบไปขอขมากับรูปนั้นก็จะทำให้วิบากกรรมนั้นหมด แต่ถ้าไม่รู้ก็ให้ขอขมาพระรัตนตรัยคลุมๆ ไปก่อนแต่พอรู้ในภายหลังจึงขอขมาแบบเฉพาะเจาะจง

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0012019991874695 Mins