แผ่นดินไหว

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2560

แผ่นดินไหว
            ประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมาก บางครั้งไหวรุนแรงจนทำให้คนตายครั้งละเป็นแสน ชาวญี่ปุ่นไปทำกรรมอะไรมา ถึงต้องมาอยู่ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
            ประเทศญี่ปุ่นมักมีแผ่นดินไหวบ่อยมากนั้น ก็เป็นเรื่องกรรมปาณาติบาตส่วนตัวของแต่ละคนที่เคยฆ่าสัตว์บ้าง ฆ่ามนุษย์บ้าง ต่างกรรมต่างวาระ ดึงดูดให้มารวมกัน ณ สถานที่เกิดเหตุจนตายเป็นแสนคนจ้ะส่วนบางคนบางที่ไม่ถึงตาย แค่ได้รับบาดเจ็บบ้าง ก็เป็นเรื่องของกรรมหนักกรรมเบาที่ไม่เท่ากัน
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.001151168346405 Mins