ชื่อนั้นสำคัญไฉน

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2560

ชื่อนั้นสำคัญไฉน
          ชื่อของเรามีผลต่อชีวิตไหมคะ การที่คุณพ่อเปลี่ยนชื่อมีผลต่อชีวิตปัจจุบันและหลังการตายไหม บัญชีบุญบัญชีบาปจะเป็นอย่างไร เวลาทำบุญใช้ชื่อเก่ากับชื่อที่เปลี่ยนใหม่มีผลอย่างไรบ้างคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
           ชื่อของเราไม่มีผลต่อชีวิตเหมือนการกระทำ การที่พ่อเปลี่ยนชื่อ ไม่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน และชีวิตหลังความตาย การกระทำขึ้นอยู่กับบุญและบาปเท่านั้นที่มีผล การที่ลูกเจาะจงจะใช้ชื่อเก่าหรือชื่อใหม่ก็ได้ทั้งนั้นสำคัญที่เจตนาในการอุทิศบุญไปให้
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0073809663454692 Mins