ครูของพระ

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2560

ครูของพระ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

ครูของพระ

 

       ลูกเป็นโยมอาจารย์มีหน้าที่ถวายความรู้พระภิกษุสามเณร และบุคลากรในวัด และช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัด ลูกจะได้รับอานิสงส์นี้อย่างไรบ้างคะ


      คุณครูไม่ใหญ่

      ลูกจะได้อานิสงส์โดยย่อ คือ จะมีปัญญาสว่างไสว มีความรอบรู้ เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย มีพวกพ้องคนดีมากมายในภพชาติต่อไปจะมีชื่อเสียงในด้านการออกแบบศิลปะ อีกทั้งบุญนี้ก็จะช่วยบันดาลให้กิจการมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 

 Total Execution Time: 0.0011747360229492 Mins