ช่วยเหลือ ๔ จังหวัดภาคใต้

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2560

 

   

 

 ช่วยเหลือ ๔ จังหวัดภาคใต้

 

     ลูกและสามีได้ร่วมกับหมู่คณะของวัดจัดโครงการถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๒๘๖วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ทุกครั้งที่จัดงานเสร็จธุรกิจของลูกจะมีโปรเจ็คงานใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะเหตุใดคะ

      บุญที่ได้มีส่วนในการจัดงาน ๒๘๖ วัดมีอานิสงส์อย่างไร

    การที่พระอาจารย์ ผู้ประสานงาน ผู้นำบุญกัลยาณมิตร ได้ทำหน้าที่สร้างสันติสุขในพื้นที่แห่งนี้โดยไม่ถอยหนีย้ายไปไหน เมื่อบุญส่งผลจะมีอานิสงส์อย่างไร จะส่งผลแบบไหน และควรดำรงตนอย่างไรจึงจะทำหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยคะ

        คุณครูไม่ใหญ่

       ลูกได้ร่วมกับหมู่คณะของวัดจัดงานช่วยคณะสงฆ์ ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ภายหลังจัดงานเสร็จก็จะมีโปรเจ็คใหญ่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะบุญที่ได้ทำนั้นมาส่งผลจ้ะ มาทำบุญกับคณะสงฆ์ ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ในยามคับขันนี่บุญแรงนะ ไม่ใช่เรื่องธรรดา

      บุญนี้จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ ไม่ว่าลูกจะไปเกิดที่ใด ก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนศัตรูหมู่ภัยพาลต่างๆ จะทำอะไรลูกไม่ได้เลยและจะเป็นบุญแรงที่จะส่งผลในปัจจุบัน เพราะทำกับพระศาสนาในยามวิกฤติ และก็จะมีสายบุญเชื่อมกับพระพุทธศาสนา จะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา จะสมบูรณ์ไปด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  เป็นต้น

   ทีมงานทุกคนที่ได้ทำหน้าที่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อบุญส่งผลก็จะมีอานิสงส์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วโดยย่อ และจะเป็นกุศลใหญ่ที่มีกำลังมากเป็นพิเศษกว่าการทำบุญธรรมดา เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากเนื่องจากต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จัดเป็นปรมัตถบารมี* บุญนี้จึงแรงมาก ให้ระลึกนึกถึงบุญทุกบุญ นึกถึงพระรัตนตรัย แผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้บุญและพระรัตนตรัยหล่อเลี้ยงรักษา อีกทั้งให้ใช้สติปัญญา ระมัดระวังตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทจ้ะ


 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

 Total Execution Time: 0.001727565129598 Mins