ผู้นำบุญ

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2560

ผู้นำบุญ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

    ผู้นำบุญ


  บุพกรรมใดทำให้สามีได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัด และมีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี สามีจะได้รับผลบุญนี้อย่างไรบ้างคะ


     คุณครูไม่ใหญ่

     บุพกรรมที่ทำให้สามีของลูกได้เป็นนักการเมืองในระดับจังหวัดคือ ในอดีตหลายๆ ชาติ สามีของลูกเป็นผู้นำบุญ คือทั้งทำทานด้วยตัวเองและชวนผู้อื่นทำทานด้วย เมื่อบุญส่งผลจึงทำให้ได้รับเลือกเป็น
นายกเทศมนตรีตามกำลังแห่งบุญ

    ส่วนการที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี จะได้รับผลบุญนี้ คือเวลาจะได้สมบัติก็จะได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีเพราะทำตลอดปี จะมีบริวารมาก เป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมาก จะได้อยู่ในฐานะผ้นำต่อไปอีกในภพชาติเบื้องหน้า


 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 


 

 Total Execution Time: 0.0050942142804464 Mins