ทำบุญตามกาล

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2560

ทำบุญตามกาล,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิเล่ม 4 รักนีสีอะไร,บทความประจำวัน

 

 ทำบุญตามกาล

 

      ผมเดินทางไปหลายประเทศกว่า ๖๐ครั้ง โดยเริ่มจากไม่มีเงินเลย แต่น่าแปลกมากก่อนเดินทางทีไร จะมีคนนำเงินมาช่วยเหลือทุกครั้ง เป็นเพราะบุพกรรมใดครับ


   คุณครูไม่ใหญ่

   ก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งจะมีคนนำเงินมาให้ใช้เป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะในอดีตได้เคยมีบุญสงเคราะห์ญาติที่มาขอความช่วยเหลือในคราวจำเป็น ต่างๆ ก็จะให้ความช่วยเหลือทุกครั้งไป กับบุญที่ทำตามกาล เช่น เวลาหน้าผลไม้ หน้าข้าว ก็จะนำผลไม้และข้าวที่ออกใหม่ไปทำบุญถวายพระภิกษุสามเณรก่อน และทำบุญทอดกฐินตามกาลทาน ตามประเพณีมารวมส่งผล


 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 

 Total Execution Time: 0.0011605858802795 Mins