คำสาปแช่ง

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2560

 คำสาปแช่ง,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

          คำสาปแช่ง

 

           การสาปแช่งด้วยการเผาพริกเผาเกลือนนั้น    คนที่ถูกคำสาปแช่งจะเป็นไปตามที่ถูกสาปแช่งหรือไม่ การที่คำสาปแช่งเกิดผลเป็นจริงได้นั้นเป็นเพราะสาเหตุใด และคนที่แช่งจะได้รับผลกรรมหรือไม่ อย่างไร ทั้งคนที่แช่งและถูกแช่งจะมีวิบากกรรมต่อกันอย่างไรคะ

            คุณครูไม่ใหญ่

        การที่คนถูกสาปแช่งได้รับผลตามคำสาปแช่งนั้น ไม่ได้เกี่ยวกับการสาปแช่งด้วย การเผาพริกเผาเกลือ แต่จะเป็นจริงต่อเมื่อ ผู้แช่งเป็นผู้มีศีล มีสัจจะ ไม่เคยโกหกเลย รวมทั้งเป็นผู้มีพระคุณมากต่อตนด้วย คำพูดก็จะศักดิ์สิทธิ์ ถ้าแช่งก็จะเป็นดังนั้น
        คนที่สาปแช่งผู้อื่นด้วยจิตพยาบาทและขาดศีลธรรมในใจ ผู้แช่งก็จะได้รับผลกรรมนั้นด้วย ทั้งคนแช่งและคนถูกแช่งจะมีวิบากกรรมผูกเวรจองเวรกันต่อไป ดังนั้นดีที่สุดก็คือให้อภัยทานหรือให้อโหสิกรรมแก่กัน


 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 ความใช่-ความเชื่อ

คุณครูไม่ใหญ่

๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0011441151301066 Mins