บนบานศาลกล่าว

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2560

 บนบานศาลกล่าว,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 บนบานศาลกล่าว

 

      การบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระพุทธรูปและการบนกับสิ่งที่ไม่ใช่พระรัตนตรัย จะให้ผลต่างกันอย่างไร แล้วอุปนิสัยในการบนจะส่งผลอย่างไรในชาติต่อๆไปคะ

        คุณครูไม่ใหญ่

  การบน ไม่ว่าจะบนกับพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นกิเลสตระกูลโมหะหรือความหลง มีผลทำให้อาจจะหลุดไปจากเส้นทางพระรัตนตรัยได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญและบาป เมื่อประสบปัญหาชีวิต ให้นึกถึงแต่บุญแล้วก็อธิษฐานจิตจะดีกว่า

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 ความใช่-ความเชื่อ

คุณครูไม่ใหญ่

๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0011432329813639 Mins