เกาะรถให้ดี

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2560

เกาะรถให้ดี

 

 

คนจะหลุด หลุดกันยังไง

ท่านมหา (หลวงพี่ิชิตชัย มหาชิโต) สมัยนั้นมีงาน

ก่อสร้างน้อยท่านนั่งธรรมะมากท่านฝันไปว่า เห็นรถคัน

หนึ่ง โผล่ขึ้นมาจากกลางมหาสมุทร และมีคนเกาะติดรถ

ไปด้วย รถวิ่งเร็วมาก วิ่งไปบนน้ำนี่แหละ เร็วมาก จนคนที่

เกาะรถไม่แน่น ต้องหลุดตกลงมา

รถเร็ว ๆ นั้นคือยาย ยายสร้างบารมีทำอะไร

ทำจริง จึงไปเร็วอย่างนั้น

ศูนย์พุทธจักร นี้เปรียบเหมือนภูเขา คนบางคน

เห็นภูเขาแล้วไม่กล้าปีน

บางคนขึ้นมาแล้วมองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็เกิดอยาก

ได้นั่น อยากได้นี่ ตรงนั้นน่าไป ตรงนี้น่าไป แล้วก็เลยตกลงมา

ไอ้คนที่ไม่กล้าปีน คือ คนที่เห็นระเบียบวินัย

ของวัด แล้วไม่อยากทำตาม อยากฝนระเบียบวินัยเกาะรถให้ดี ๆ นะหลานนะ

อย่าให้ตกลงไปเด็ดขาด

ต้องนั่งธรรมะให้มาก พยายามทำจิตทำใจทำตัวให้เป็นบุญ

แล้วทำ "สัมมาอรหัง" ไปเรื่อย ๆ

ไม่วันใดก็วันหนึ่งจะเห็นธรรม

ยายอดทนมาก ๆ มากจริง ๆ เป็นร้อยเท่าพันทวี

ถึงได้มีศูนย์พุทธจักร ขึ้นมา

พระทั้ง ๑๐ รูป ถึงได้บวช

 

๒๑ มีนาคม ๒๕๒๓

 

 Total Execution Time: 0.0010180513064067 Mins