ตั้งใจมาก ได้บุญมาก

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2560

ตั้งใจมาก ได้บุญมาก

เออ !ช่วยกันทำเอาบุญ

พวกเรายังหนุ่มยังสาวมีกำลังช่วยกันทำงานให้

พระศาสนาทำกันแล้วก็อธิษฐานให้ได้บุญเยอะ ๆ

ใครตั้งใจมากก็ได้บุญมาก

ใครตั้งใจน้อยก็ได้บุญน้อย

ชาติหน้ายายจะดูหน้าคนแล้วระลึกชาติว่า

ใครทำอะไรมาชาตินั้นชื่ออะไร ๆ มาจากไหน

ชาตินี้ก็ทำได้ แต่ขี้เกียจ กิเลส มันยังหนาอยู่

ชาติหน้ายายมองปุ๊บสว่างโล่งเลยล่ะ

พอยายจะลงมาเกิด

ยายจะตามพวกเราลงมาอีก ตามมาให้หมด

ยายจะขนไปหมดนั่นแหละ

ไปสวรรค์ก็เอาไปให้หมด

ไปนิพพานก็เอาไปให้หมด

จะลงมาเกิดสร้างบุญ ก็จะตามลงมาให้หมด

๒๘  ตุลาคม ๒๕๒๓

 

 Total Execution Time: 0.0070653001467387 Mins