พิธีแต่งตั้งพระครูปลัดธวัฒชัย ธชุตฺตโม ในฐานานุกรมพระราชคุณาธาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

พิธีแต่งตั้งพระครูปลัดธวัฒชัย ธชุตฺตโม
ในฐานานุกรมพระราชคุณาธาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตหนองจอก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0064375201861064 Mins