ยังไงๆ ก็ไปที่เดียวกัน

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2560

 ยังไงๆก็ไปที่เดียวกัน,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

       ยังไงๆก็ไปที่เดียวกัน


   ๕๖. ยังไงๆก็ไปที่เดียวกัน

   ถาม
   อยากทราบว่าที่บอกว่า นรก  สวรรค์นั้น ในนรกหรือสวรรค์มีการแบ่งเชื้อชาติ ประเทศด้วยหรือไม่
เช่น นรกประเทศจีน ฝรั่ง

   ตอบ
   สงสัยอะไรแปลกๆไม่รู้ ขอถามกลับว่า ดวงอาทิตย์ที่คนไทย จีน แขก ฝรั่งเห็น มันเป็นดวงเดียวกันหรือเปล่า "มันดวงเดียวกัน" เพราะดวงอาทิตย์เป็นของกลาง แม้ที่สุดนรกก็เป็นของกลาง มันไม่แยกไทยจีน แขก ฝรั่ง หรอกนะ แม้มีความชั่วเหมือนกัน ก็ตกนรกที่เดียวกัน มีความดีเหมือนกันก็ไปสวรรค์ที่เดียวกัน

  ประเทศชาติ ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ให้อยูด่ในอาณาเขตแผ่นดินเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการปกครองของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเมือง แต่ความดีความชั่วและธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืน  ดำรงอยู่คู่โลกตลอดไป ไม่ว่ามนุษย์ชาติจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม

 

 

 

จากหนังสือ ไขข้อข้องใจ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014831304550171 Mins