ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2560

 ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

      ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

      ๔๕.ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

      ถาม
     ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

     ตอบ
 ก่อนอื่นเรามาดูทรรศนะของพระพุทธศาสนาในเรื่องการกำเนิดจักรวาล โลกมนุษย์ และสรรพสิ่งกันก่อน จักรวาลของเรานั้นได้เกิดขึ้นและถูกทำลายลงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน  จักรวาลของเรานั้นได้เกิดขึ้นและถูกทำลายลงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน  เมื่อจักรวาลเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกครั้ง หลังาจากการถูกทำลายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อจักรวาลเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากการถูกทำลายครั้งใหญ่ ซึ่งเกิดไฟบรรลัยกัลป์ หรือน้ำบรรลัยกัลป์ หรือลมบรรลัยกัลป์ แผ่นดินก็เกิดขึ้น มนุษย์ที่เกิดมาในยุคแรกนี้เกิดขึ้นมาแบบผุดเกิดขึ้น (โอปปาติกะ) คือเกิดปุ๊บ โตปั๊บเลย โดยมาจากพรหมชั้นอาภัสสราที่หมดบุญ ลงมาเกิด ซึ่งมนุษย์ในยุคแรกนี้ จะมีรูปร่างเครื่องนุ่งห่ม เหมือนพรหมทุกประการ มีร่างกายสว่างเรืองรอง มีรัศมีสว่างไสว เหาะไปมาในอากาศได้ และไม่ต้องกินอาหารภายนอกเข้าไป เพราะมีปีติเป็นภักษาหารหลังจากนั้น แผ่นดินก็ได้เกิดขึ้น มีรสหวานและกลิ่นหอม เรียกว่า ง้วนดิน เมื่อมนุษย์ได้กลิ่นหอมของง้วนดินมนุษย์อยากกิน ก็ลองกินดู ก็ติดใจพากันง้วนดิน ทำให้มีการย่อย มีการดูดซึม มีการขับถ่าย เพราะฉะนั้นอวัยวะภายในก็เริ่มเกิดขึ้น อวัยวะขับถายก็ปรากฏ ใครที่เคยมีกรรมกาเมไว้ในอดีตชาติ ก็เป็นผู้หญิง ใครไม่มีหรือใช้หันไปหมดเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นผู้ชาย เกิดการเสพเมถุนกันเป็นกันครั้งแรก ทำให้มีการตั้งบ้านเรือน  มนุษย์ก็ผ่านจากยุคของการเกิดแบบโอปปาติกะเข้าสู่ยุคการเกิดในครรภ์ (ชลาพุชะ)

    ส่วนพืชนั้น แม้จะเป็นสิ่งที่มีชีวิต ที่ไม่มีจิตใจ แต่พืชก็เกิดแบบโอปปาติกะเหมือนกัน พืชชนิดแรกที่เกิดขึ้นคือต้นบัว หรือต้นกัป เป็นต้นไม้ชนิดแรกของโลก เกิดขึ้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ากัปนี้ควรจะชื่อว่าอะไร ชื่อของกัปดูที่ดอกบัวมีกี่ดอก หมายถึงว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกกี่พระองค์ในกัปนี้ แล้วก็ตั้งชื่อกันอย่างนั้น อย่างกัปของเรามี ๕ ดอก ก็จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น ๕ พระองค์ กัปนี้ก็เลยเรียกว่า ภัทรกัป

    ถัดมา เมื่อมนุษย์เลิกกินง้วนดิน เครือดิน พืชถัดมาก็คือข้าวสาลีไม่มีเปลือก (แต่ว่ามีเยื่อบางๆหุ้มอยู่) เวลากินจึงกินได้ทั้งเม็ดเลย มีเมล็ดใหญ่ขนาดรับประทานกันได้ ๓ ถึง ๕ คน มนุษย์ในยุคนั้นก็ตัวโตกว่ามนุษย์ยุคนี้มาก

    ต่อมาพอเกิดมากขึ้นๆ ก็เริ่มมีการกักตุน เพราะกลัวสมาชิกในครอบครัวจะไม่พอรับประทาน กักตุนเพราะขี้เกียจไปเก็บกินบ่อยๆ ไปตามกิเลส กรรม วิบาก เมื่อมีกิเลสกล้า ก็ทำการตุนด้วยการเห็นแก่ตัว วิบากก็เกิดขึ้นคือเมล็ดเปลี่ยนเล็กลง เปลือกเริ่มแข็ง ฤดูกาลเริ่มร้อน เริ่มมีฤดูร้อนก่อน พอกิเลสกล้ามาก ก็ร้อนมาก พอร้อนก็มีการระเหยของน้ำ ฤดูฝนก็มา ข้าวเริ่มหดหายไปเป็นหย่อมๆ การปกครองก็เริ่มมีซับซ้อนขึ้น มีการแบ่งเขต เขตการทำกสิกรรมมีการรวบรวมสมัครพรรคพวก ตั้งเป็นก๊ก เป็นเหล่า เป็นกลุ่ม เป็นก้อน แล้วก็เริ่มลักขโมยกัน เพราะอาหารลดน้อยลง

    เมื่อถูกจับก็มีปากเสียง ทะเลาะวิวาทกัน มีการฆ่ากัน ทำลายกัน เบียดเบียนกัน มีผลทำให้โอชารสก็ถอยไป เพราะฉะนั้นใครที่ยังมีศีลมีธรรมอยู่ ผิวพรรณวรรณะก็ผ่องใส สวยงามกว่า เริ่มมีความแตกต่างของผิวพรรณ ความรัก ความชอบเกิดขึ้น ก็เริ่มผิดศีลข้อที่ ๓ เมื่อกิเลสกล้ามากเข้ามากเข้า พืชผักผลไม้เริ่มเกิดขึ้นตามภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เพราะมนุษย์ในเวลานั้นกระจายไปอยู่ทั่วโลก หน้าตาผิวพรรณเริ่มจะแตกต่างกัน  เพราะกิเลสมันกล้า แต่เดิมเหมือนๆกัน ก็ค่อยแตกต่างกันไปทีละเล็กทีละน้อย

     เพราะฉะนั้น ต้นไม้ก็เกิดแบบโอปปาติกะเหมือนกัน เหมือนมนุษย์ก็แบบโอปปาติกะ และเมื่อกิเลสกล้ามากเข้ามากเข้า แต่เดิมมนุษย์รับประทานข้าวอย่างเดียว ต่อมาก็เริ่มรับประทานข้าวกับกับข้าว คือผักผลไม้ ซึ่งผักผลไม้ตอนนั้นเป็นแค่เครื่องเคียงเอาไว้แนมๆ เท่านั้นเองยังไม่ถึงกับทำให้สุกด้วยไฟ จากนั้นก็ปรุงขึ้นมาแล้วก็รับประทาน มนุษย์พอมีกำลังขึ้นก็คิดเรื่องขยายพืชพันธุ์มนุษย์ไปเรื่อยๆ

      ต่อมากิเลสมนุษย์กล้าขึ้น ทำให้มีสัตว์เกิดขึ้น สัตว์ในยุคแรกนี้มาจากไหน? ตอนที่กัปสลายด้วยดิน น้ำ ลม ไฟมันจะมีลมกรรม คือลมอกุศลธรรมของสัตว์ในอบาย หอบสัตว์นรกไปไว้ในจักรวาลอื่น มันจะหมุนกันอยู่อย่างนี้ ถ้ากัปไหนเสื่อม เขาจะหอบไปเลย

      พอกัปของเราตั้งขึ้นก็จะหอบมา ผลัดก็จะพัดหมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนี้

     พวกที่อยู่ในภพของอบายนี้ พอหมดกรรมจากอบาย ก็ขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์ สัตว์ในยุคแรกก็จึงเกิดแบบโอปปาติกะเหมือนกัน คือหถึงปุ๊ปโตปั๊ป ด้วยวิบากกรรมที่มีโลภะ โทสะ โมหะ ปรุงกันอยู่ในอัตราส่วนแตกต่างกันไป ทำให้มีสัตว์กินเนื้อ ถ้าโลภะกับโมหะเป็นหลัก ก็จะเกิดเป็นสัตว์กินพืช แต่ถ้ากินทั้งพืชทั้งเนื้อ ก็โลภะ โทสะ โมหะ

   ตอนนี้เราจะตอบได้ว่าไก่เกิดก่อนไข่ หรือไข่เกิดก่อนไก่? ไก่เกิดก่อน เพราะว่าเกิดแบบโอปปาติกะ ที่มีกรรมกาเมก็มาเป็นไก่ตัวภรรยาที่ไม่มีกรรมหรือใช้ไปหมดแล้ว ก็มาเป็นไก่ตัวผู้พอเจอกันก็รักกัน พอรักกัน ก็มีไข่ใช่ไหม

 

 

จากหนังสือ ไขข้อข้องใจ
 

       


 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010561307271322 Mins