ถ้อยคำ ๑๐๖ นำใจใส

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2560

 ถ้อยคำ  ๑๐ น้ำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

      ถ้อยคำ  ๑๐๖  นำใจใส

 

      เอาใจเขามาใส่ใจเราว่ายากแล้วนะ
   เอาใจเรามาใส่ใจเรายากยิ่งกว่า
   
                     แผ่นดินไม่ได้นํ้าก็แตกระแหง เมื่อได้นํ้าก็ชุ่มชื้น
                   จิตใจที่ไม่ได้ความสงบก็แห้งแล้ง ได้ความสงบก็ชุ่มชื่นใจ

         พึงสะสมทรัพย์ภายนอก ให้พอประมาณ
          แต่พึงสะสมทรัพย์ภายใน ให้สุดประมาณ

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 Total Execution Time: 0.0044677337010701 Mins