พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2560

พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
และสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0054533322652181 Mins