พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายและสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2560

พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาร์ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
และสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.057204202810923 Mins