กุญแจใจ

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2560

กุญแจใจ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

กุญแจใจ

 

      ความฝันอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือความสำเร็จในชีวิต และความสำเร็จดังกล่าวนั้น ถูกมุ่งมั่นชัดเจนไปที่การทำงาน ด้วยระดับของตำแหน่งหน้าที่ ขีดของเงินตราเป็นสำคัญและด้วยกลไกของสังคม ทำให้สิ่งสำคัญที่สุด คือความสุขทางใจ ที่เป็นกุญแจใหญ่ที่สุดที่จะไขไปสู่ความสำเร็จนั้นถูกลืมและจางหายไป

      ความสำเร็จทั้งหลายที่ได้มาใหม่ในทุกวันนี้ จึงปะปนด้วยความเครียด ที่เข้ามาเบียดบังความสุขความสำ
เร็จให้เหลือเพียงน้อยนิด

       แล้วจะทำอย่างไร จึงจะได้ความสุขควบคู่ไปกับความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างแท้จริง บางที
หนังสือเล่มนี้ อาจช่วยคุณได้

      ที่จริงความสำเร็จนั้นมีตัวร่วมมากมาย เกินกว่าที่จะหยิบยกมาพูดได้ในหนังสือเล่มเล็กๆ เพราะหมายถึงการเรียนรู้ในตลอดชีวิตช่วงแรกเริ่ม  การศึกษาที่เข้ามาเป็นตัวประกอบ แต่มีบทบาทเป็นตัวประกอบ แต่มีบทบาทเป็นตัวเอกในตอนต้นประสบการณ์ของชีวิต และการทำงานในช่วงต้นๆของชีวิตในช่วงกลางแล้วจึงจะมาผลิดอกออกผลเป็นความสำเร็จ ที่อาจจะเป็นตอนกลาง หรือปลายของชีวิต ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว

     แต่ที่หยิบยกเอาเรื่องตัวเอกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต แล้วเรียกตัวเองดังกล่าวว่ากุญแจ ก็เพราะว่าหากเปรียบแล้ว ความสำเร็จ ไม่ผิดอะไรกับตู้เซฟใบใหญ่ของธนาคาร บรรจุรักษาสิ่งสำคัญที่สุดของการดำ-
เนินธุรกิจธนาคารคือเงินไว้ข้างใน และสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะไขหรือเปิดประตูหนักแน่นนั้นได้ คือ กุญแจ

    กุญแจที่มิใช่มีอยู่เพียงดอกเดียว แต่เป็นกุญแจที่ประกอบกันเป็นพวง ทุกดวงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

     และแต่ละดอกนั้น นั้นแหละ คือสิ่งที่จะหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ ตามวิสัยของผู้ที่อยู่ในวัยอันสมควร ล้ม และลุกมาหลายต่อหลายครั้ง จนกระทั่งเกิดความรู้สึกปรารถนาดีที่จะแจงเหตุอันควร เป็นตัวขับดันให้ทุกคนเดินไปสู่ความสำเร็จได้ โดยไม่ต้องเสียเวลา อยู่กับการลองผิด ลองถูก หรือลองเสี่ยงดูจนนานเกินไป

    ในเมื่อวันเวลาของชีวิต ที่คิดว่ายืนยาวนั้นที่จริงแล้วสั้นนิดเดียว

     สั้น และมีค่าเกินกว่าจะยอมเสียไปโดยไร้ความน่าอภิรมย์

 

 

     เกษมสุข ภมรสถิตย์
หนังสือ  กุญแจใจ

       
    

       

       

 Total Execution Time: 0.0016738176345825 Mins