ง่ายแสนง่าย

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2560

 ง่ายแสนง่าย,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

  สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๙๘

 

    ง่ายแสนง่าย : ให้เราเริ่มจากจุดที่เราทำได้อย่างง่าย ๆ สบาย ๆ ต้องจำตรงนี้นะลูกนะ ว่าให้เริ่มจากจุดที่ง่ายและสบายก่อนจากง่ายคำเดียว ก็จะเป็นง่าย ๆ และง่ายแสนง่าย ต้องไม่มีการกดดัน ไม่มีการลุ้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลาให้ทำอย่างง่ายๆ จะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในกันเร็วๆ เส้นทางสายกลางต้องง่ายเพิ่มขึ้น สุขเพิ่มขึ้นไม่สุขไม่ทุกข์ ก็ยังไม่ใช่ แต่ก็ยังดีกว่าทุกข์อย่างเดียว ให้ทำไป

  ชีวิตสมณะ : พระพุทธองค์ทรงค้นพบและสรุปว่า ชีวิตสมณะนี่แหละเป็นแบบอย่างของความพอดี ใช้บริขารและปัจจัย ๔ เท่าที่จำเป็น มีใจตั้งมั่นอยู่ภายในองค์พระธรรมกาย ชัด ใส แจ่ม บริสุทธิ์ กระจ่างตลอดเวลา
เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วไม่อยากได้ไม่แสวงหาสิ่งใดอีกแล้ว

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010895331700643 Mins