เรื่องหลัก เรื่องรอง

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2558

 

เรื่องหลัก เรื่องรอง

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๗๒

       เรื่องหลัก เรื่องรอง : ถ้าลูกรู้จักเรื่องหลัก เรื่องรองของชีวิต อะไรมันก็ง่าย เรื่องหลักของชีวิต คือการเข้ากลาง เรื่องรอง คือนอกเหนือจากนี้ แต่ถ้าเอาเรื่องรองมาเป็นเรื่องหลัก เรื่องหลักก็จะอ่อนแอไป เรื่องหลักก็จะไม่ได้

       นิ่งแน่น : เมื่อใจเรานิ่งแน่น เราจะสามารถเป็นสารถีควบคุมได้ ตอนแรกเราเป็นผู้โดยสารไปก่อน ถ้านิ่งแน่นอย่างสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นเอง นิ่งแน่น คือ เราพร้อมที่จะเข้าถึง จะแตกต่างจากที่เรานึกให้มันเกิด หรือสร้างความรู้สึก แสดงว่าใจเรายังละเอียดไม่พอ 

       วัตถุประสงค์ของหลวงพ่อ : วัตถุประสงค์ของหลวงพ่อ หลวงพ่อต้องการให้ลูกทุกคนเข้าถึงพระธรรมกาย ดังนั้น ให้ร่วมมือกับหลวงพ่อ ลูกพยายามหมั่นตรึก...นึก...คิด...ที่ศูนย์กลางกายอย่างสบาย ๆ ตลอดเวลา แม้นอกรอบ...เราควรประคองใจให้คลอเคลียนัวเนียอยู่ที่ศูนย์กลางกาย กระทั่งคุ้นติดอยู่ที่ตรงนั้น เมื่อเราปฏิบัติธรรมในรอบ ใจจะรวมเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาปรับใจ เพราะเราปรับตลอดเวลาอยู่แล้ว

 

 

คุณครูไม่ใหญ่
 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013123265902201 Mins