เกาะแห่งธรรม

วันที่ 03 กย. พ.ศ.2558

 

เกาะแห่งธรรม

 

สรุปโอวาทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๗๓

        เกาะแห่งธรรม : ถ้ามีอุดมการณ์ มีความตั้งใจ ถ้านั่งก็จะดี ถ้าทำเหมือนชาติที่ผ่านมา มักน้อย สันโดษ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ ยินดีในปัจจัยตามมีตามได้ มีอิทธิบาท ๔ มีเป้าหมาย มีปณิธาน มีอุดมการณ์ มันก็ได้อย่างชาติที่แล้ว ถ้าทำอย่างชาติที่แล้ว ก็ได้อย่างชาติที่แล้ว ได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย ทีนี้ อยากให้ได้ด้วยตัวเอง ถ้าได้ด้วยตัวเอง มันต้องเข้าถึงเกาะ เกาะแห่งธรรมอยู่ภายในตัว และให้เข้าถึงเกาะ อัตตะทีปา อัตตะสะระณา อะนัญญะสะระณา เกาะ คือศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ที่พ้นห้วงน้ำแห่งวัฏฏะ มีเกาะเป็นที่พึ่ง ข้ามพ้นน้ำ เกาะภายในตัว ซึ่งเกาะที่ล้อมรอบด้วยแสงสว่างแห่งธรรม ธัมมะทีปา ธัมมะสะระณา อะนัญญะสะระณา เกาะที่ล้อมรอบด้วยแสงแห่งธรรมที่อยู่ภายในตัว ในตำแหน่งฐานที่ ๗ ตำแหน่งที่โผล่พ้นน้ำ พ้นวัฏฏะ พ้นกระแสแห่งกิเลส ได้ตัวเองเป็นที่พึ่งแล้ว อัตตะทีปา อัตตะสะระณา มีตัวเป็นที่พึ่ง อะนัญญะสะระณา อย่างนี้นะ ต้องพ้นห้วงน้ำ นี่เกาะยังโดนน้ำท่วมอยู่ ยังมิอาจเรียกว่า เกาะ เหมือนเราว่ายน้ำในทะเล เราต้องหาที่เกาะใช่ไหม ไม่งั้นจมน้ำตาย ถ้าเราเข้าถึงอัตตะทีปา เข้าถึงแบบชาติที่ผ่านมา ถึงจะศึกษาวิชชาธรรมกายได้ นี่เราทิ้งบางอย่าง วางบางสิ่ง แล้วไม่ค่อยจะนิ่ง พระหนุ่มจะเป็นแบบนี้ ตอนมีแรงก็ขาดปัญญา พอมีปัญญาก็หมดแรงซะอีก ทีนี้มารกลัวพระหนุ่ม นี่สิ มีทั้งความแข็งแรงและดวงปัญญา

 

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010546167691549 Mins