ถ้อยคำ ๑๒๘ นำใจใส

วันที่ 19 สค. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ  ๑๒๘ นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

 

ถ้อยคำ  ๑๒๘ นำใจใส

 

 

ถ้ารักหลวงพ่อจริง ตัองนั่งธรรมะ


ถ้าเคารพหลวงพ่อจริง ต้องเข้าถึงธรรม


  ถ้ารักตัวเองจริง ต้องศึกษาวิชชาธรรมกาย

 

เชื่อในหลวงพ่อไหม


เชื่อในวิชชาธรรมกายไหม
 

      เชื่อมั่นตัวเองไหม           ๓ เชื่อนี้เกิดขึ้น รับรองเห็นธรรมแน่นอน

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 

 Total Execution Time: 0.0017919858296712 Mins