เข้าใจในเรื่องของเวลา

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2560

เข้าใจในเรื่องของเวลา,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

เข้าใจในเรื่องของเวลา

      ไม่มีนักธุรกิจที่สามารถคนไหนไม่มีตารางเวลาทำงาน  โดยเฉพาะผู้ประสบความสำเร็จในการงาน ควบคู่ไปกับผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต  บุคคลเหล่านั้นย่อมรู้ดีและแยกแยะได้ในเรื่องของงาน เรื่องของครอบครัวและเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจ การให้เวลากับคนที่รักรู้และตระหนักว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่คืออะไร ว่ายอมจะต้องควบคู่กันไปทั้งเรื่องของใจ อารมณ์ และการงาน

  รู้และเข้าใจเลยต่อไปอีกด้วยว่า ความสำเร็จย่อมหมายถึงความสุข ความสมบูรณ์ในชีวิตของคนที่อยู่ใกล้ หมายถึงบุคคลในครอบครัวเป็นสำคัญ ทั้งที่เป็นส่วนของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์อีกเช่นกัน

   นักการทำงานที่ฉลาดจะไม่ยอมปล่อยให้การงาน หรือกิจธุระใดๆ เข้ามาบั่นทอนชีวิตครอบครัว เพราะดูจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายหากเกิดปัญหาทางอารมณ์ ทางการศึกษา ความไม่ซื่อสัตย์ หรือการทุจริตใดๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงอาการทางจิตที่เกิดจาก ความไม่สมบูรณ์ใดๆ ย่อมหมายถึงผู้นำ หรือผู้ที่มีอิทธิพลในครอบครัวเป็นผู้ก่อให้เกิด

     และอย่าโทษคนอื่น  ให้รีบมองดูตัวเองก่อนเป็นหลักสำคัญ

    ถ้าหากทำได้สมบูรณ์อย่างนี้ โดยที่ตัวเองเป็นสุขสดใสด้วย จะไม่เป็นแต่เพียงผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ในการทำงานอย่างเดียวเท่านั้น หากถือได้ว่า เป็นนักปราชญ์ผู้หนึ่งได้ เพราะนักปราชญ์เท่านั้น ที่จะมีปัญญากว้างไกล ลึกซึ้ง ยังความสุข ความสำเร็จให้เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะคนในครอบครัวและสังคมใกล้ตัว

  เพราะไม่ว่าจะทำงานหนักเพียงไหน จะเก่งกาจเพียงใด สิ่งเดียวเท่านั้นที่มุนุษย์ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ นั่นคือ ความต้องการความสุข ความพึงพอใจที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ ตั้งแต่ตื้นสุดเป็นลำดับลงไปจนถึงก้นบึ้งของหัวใจ

      ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ไม่ต้องการความสุข ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นักธุรกิจและแม้แต่พระ นักบวช หรือ
อุบาสก อุบาสิกา สิ่งที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกันอย่างขะมักเขม้นอยู่ทุกวันนี้ ก็เพื่อสิ่งที่เรียกว่าความสุขนี่เท่านั้น

    เพียงแต่เปลี่ยนรูปร่างออกไปตามความเหมาะสมของสภาวะสิ่งแวดล้อม เช่นเป็นตึกรามบ้านช่อง รถ เครื่องประดับ ยศศักดิ์ และเงิน หรือความสุขในเชิงปัญญา แล้วแต่ว่าจะให้สิ่งใดเป็นตัวหลัก และสิ่งใดเป็นตัวรอง

  เมื่อมาถึงตรงนี้ ผู้ที่จะรู้จักแยกแยะ แบ่งเวลาทำตัวของตัวเองให้เป็นแหล่งของความสดใส  เพื่อจะได้เป็นแหล่งของความสำเร็จด้วยวิธีการ และประการต่างๆต่อไปก็ต้องเป็นผู้ที่รู้จักวิธีรักษา ดูแลเอาใจใส่ ใจของตนให้ผ่องใส รู้จักวิธีเอาขยะออกไปจากใจ  นั่นหมายถึงวิธีหยุด วิธีตัดอดีตออกไป  และวิธีแก้ไข ดังที่กล่าวแล้วเบื่้องต้น ซึ่งจะต้องอาศัยพลังใจที่สดใสมากๆ

    จึงจำเป็นต้องย้อนกลับมาสู่สิ่งที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น ที่เป็นบรรทัดฐานสำคัญ

   คือการทำให้ใจทอประกายสดใสได้อีกครั้ง ด้วยการพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยการท่องเที่ยวไปอย่างสบายๆ และด้วยการทำใจให้ผ่องใสด้วยวิธีหลากหลาย มีข้อแม้เพียงแต่ให้อยู่บนฐานของความสบาย ไม่เป็นที่รบกวนสุขภาพกาย สุขภาพใจของใครทั้งสิ้นแม้แต่ตัวเอง

    ดังที่กล่าวแล้วในบทต้น  ว่าใจเท่านั้น  คือที่มาของทุกสิ่งทุกอย่าง

     และใจที่ผ่องใสของผู้ทรงความรู้ ผู้มีประสบการณ์ย่อมหมายความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่าง ดีที่เป็นการสรรค์สร้างความดี

   นี่คือจุดเริ่มต้นของการเขียน ที่มุ่งมั่นจะให้ความงดงามของชีวิตแก่ผู้อ่านทุกท่าน  เพราะท่ามกลางความหมุนวนของชีวิต  และกาลเวลาสิ่งที่ปุถุชนหวนหา  คือคำตอบ ให้กับคำถามซ้ำซากของตัวเอง

  นี่คือจุดเริ่มต้น ซึ่งจะต้องมีการต่อเนื่อง จนกระทั่งสักวัน ถ้าความฝันเป็นจริง สิ่งที่ปรารถนาก็คือ คำตอบ ที่เต็มอิ่มจุใจ ให้กับคำถามของทุกๆคน

 และใจที่ผ่องใสของผู้ทรงความรู้ ผู้มีประสบการณ์ย่อมหมายความสำเร็จ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการสรรค์สร้างความดี

 

 

จากหนังสือ กุญแจใจ

    

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001279616355896 Mins