ถ้อยคำ ๑๔๙ นำใจใส

วันที่ 04 กย. พ.ศ.2560

  ถ้อยคำ  ๑๔๙  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

        ถ้อยคำ  ๑๔๙  นำใจใส


     

            จุดโลกให้สว่างด้วยดวงไฟ จุดใจให้สว่างด้วยดวงธรรม

   

       ที่ใดมีความคิด ที่นั่นนึกนิมิตได้

    

วัตถุอื่นๆ เรานึกได้

 

    ดวงแก้วก็เป็นวัตถุเหมือนกัน

   

ทำไมจะนึกไม่ได้
 
   

คิดดี พูดดี ทำ ดี สร้างบารมีไปพระนิพพาน

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ