ถ้าตายจากความดี มันจะไปอบาย

วันที่ 06 กย. พ.ศ.2560

ถ้าตายจากความดี   มันจะไปอบาย,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

  
ถ้าตายจากความดี   มันจะไปอบาย


       

    ถ้าตายจากความดี

     มันจะไปอบาย

 

     

    หากเรามีโอกาส

 ที่จะหยิบจะฉวยจะช่วยอะไรได้

  ในกิจการงานสงฆ์ หรืองานส่วนรวม

     ให้ช่วยกันทำเถิด

       นั่นเป็นทางมาแห่งบุญของเรา

 

 


   เราเกิดมาสร้างบารมี

   ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลย

ดังนั้นทุกกิจวัตรกิจกรรมในวัดนี้

        ทั้งหมดล้วนเป็นบุญทั้งสิ้น

 

 


       เราต้องทำกิจวัตรกิจกรรม

    งานบุญอย่างต่อเนื่อง

      ต้องเอาบุญไปให้เยอะๆ

 

 

      เพราะเราต้องไปถึงที่สุดแห่งธรรม

   
       จะไปถึงตรงนั้นต้องมีบารมีมาก

       
     จะมีบารมีมากก็ต้อง


       ทำให้มากๆ ทำบ่อยๆ


       ยิ่งทำก็จะยิ่งมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี

 


 

 Total Execution Time: 0.0017391363779704 Mins