ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2560

ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม


   ช่วยกันดูแลวัดวาอาราม

 

   ให้สะอาด ให้ร่มรื่น

 

       คุณยายท่านถือความสะอาด

   

     เป็นชีวิตจิตใจ

 

     

 

    ท่านบอกว่า

 

      วัดวาอารามที่สะอาด ร่มรื่น

   

     แสดงถึงจิตใจ

 

    ที่มีคุณธรรมของคนในวัด

   

       และเป็นการให้เกียรติ

 

      แก่ผู้มาเยี่ยมวัด

 

 


       ต้องเคารพในการปฏิสันถาร

     

     ในการต้อนรับแขก

 

          ด้วยการช่วยกันทำความสะอาดวัด

   

           อย่าให้มีสิ่งสกปรกรกรุงรัง

 

         นี้เป็นปฏิปทาของคุณยายอาจารย์ฯ

 

               ขอให้ลูกหลานสืบทอดกันต่อไป

 

 

    หลวงพ่ออยากให้มีการ

 

 สืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ฯ

 

           เรื่องการขัดวิมาน (ขัดห้องน้ำ)

   

     ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

 

     ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบ

 

  โดยลงมือทำเอง

 

     สอนเอง ให้กำลังใจเอง

 

      เดินตรวจตราห้องน้ำเองเลย


       

 

     เห็นอะไรในวัด

 

        ที่จะเป็นทางมาแห่งบุญของเรา

     

           ก็ต้องขวนขวายช่วยกันทำ

 

           เช่น เห็นใบไม้ ใบหญ้า เศษขยะมูลฝอย

 

          ก็เก็บเอาไปใส่ในถังเพชรพลอย

 

           อย่ามองว่าเป็นสิ่งปฏิกูล

       

           ให้มองว่าเป็นเพชรพลอย

 

 

 

จากหนังสือ คนเรา เกิดมาทำไม ? ๓ สร้างบารมี

 Total Execution Time: 0.0010037183761597 Mins