พิธีตักบาตร วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 21 กย. พ.ศ.2560

พิธีตักบาตร วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐

วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0012810190518697 Mins