ถ้อยคำ ๑๗๖ นำใจใส

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2560

 ถ้อยคำ  ๑๗๖  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

 

     ถ้อยคำ  ๑๗๖  นำใจใส

 

 

          ร้อยรู้ หรือจะสู้หนึ่งปฎิบ้ติ

      
      หัดฝึกสมาธิไปเถอะ

 

         สักวันหนึ่งในชีวิตเราอยากจะนิ่ง สงบ

 

        วันนั้นเราจะได้ทำเป็น

 

 
      คนขโมยทำไม่สำเร็จ

 

         การกระทำนั้นดี หรือไม่ดี

 

      ย่อมยืนยันได้ว่า ไม่ดี

 

      คนนั่งสมาธิแล้วยังไม่เข้าถึง

 

       การกระทำนั้นดี หรือไม่ดี

 

      ย่อมยืนยันได้ว่า ดี

 

      ด้งนั้นจงนั่งต่อไป

 

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 Total Execution Time: 0.0011219501495361 Mins