ถ้อยคำ ๑๘๑ นำใจใส

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ  ๑๘๑  นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

 

                ถ้อยคำ  ๑๘๑  นำใจใส


     

     ทุกวันได้อั่งเปา เพราะใจเราเข้าศูนย์กลางกาย

 

           ชีวิตปลารักนํ้า ขวนขวายที่จะอยู่กับนํ้าและขาดนํ้าไม่ได้ฉันใด

 

           ชีวิตเราก็รักคูนย์กลางกาย ขวนขวายที่จะอยู่กับศูนย์กลางกาย

               

                 และขาดศูนย์กลางกายไม่ได้ฉันนั้น

 

                 ถ้าเรารักศูนย์กลางกายแบบธรรมดา

                     

                     เราก็จะได้ธรรมะแบบธรรมดา

 

                         ถ้าเรารักศูนย์กลางกายเป็นพิเศษ

 

                        เราก็จะได้ธรรมะแบบพิเศษ

 

 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 

 Total Execution Time: 0.0064491828282674 Mins