บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๖

วันที่ 06 ตค. พ.ศ.2560

บุญทุกอย่างที่เราทำตอนเป็นมนุษย์

จะไปเป็นสมบัติ เป็นเสบียง

ในการเดินทางไกลในสังสารวัฎของเรา

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่ 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012193997701009 Mins