อย่าเพิ่งไปสรุปว่า นรก สวรรค์ เป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีจริง
...อ่านต่อ
นรก สวรรค์ เหนือวิสัยของการนึกคิดด้วยสติปัญญา
...อ่านต่อ
การที่เราจะพิสูจน์ว่า นรก สวรรค์มีจริงไหม นิพพานมีจริงไหม
...อ่านต่อ
นรก สวรรค์ นิพพาน...มีจริง
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี ท่านกล่าวว่า
...อ่านต่อ
บุญที่เราทำตอนมีชีวิตอยู่
...อ่านต่อ
ปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญเเละบาป
...อ่านต่อ
ชีวิตในปรโลกเป็นอยู่ได้ด้วยบุญ ด้วยบาป
...อ่านต่อ
เราจะนำเงินทอง อัญมณี รัตนอันมีค่า
...อ่านต่อ
จะเอาความชำนาญ ตอนที่เราเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังจากตายเเล้ว ไม่มีการทำมาหากิน
...อ่านต่อ
ตอนไปปรโลกเขาไม่ได้ตัดสินว่า
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังจากตายเเล้วตัดสินกันที่ดีกับชั่วเท่านั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล