บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๗๔

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2561

ชีวิตหลังจากตายเเล้ว

ไม่มีการทำมาหากิน

เป็นอยู่ได้ด้วยบุญเเละบาป

๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009884516398112 Mins