บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๗๔

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2561

ชีวิตหลังจากตายเเล้ว

ไม่มีการทำมาหากิน

เป็นอยู่ได้ด้วยบุญเเละบาป

๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.00098603169123332 Mins