บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๗๗

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2560

ถ้าปรารถนาให้กรรมเบาบาง

ต้องหมั่นสั่งสมบุญ

ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

อุทิศส่วนบุญให้กับทุกๆชีวิต

ที่เราเคยไปล่วงเกินเอาไว้

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014035979906718 Mins